Terug

Als de AFM de conversievrijstelling niet van toepassing verklaart, welke consequenties heeft dit dan voor de uitgevende instelling?

Als de AFM bepaalt dat artikel 5:4, eerste lid onderdeel g Wft niet van toepassing is, betekent dit dat de uitgevende instelling voor de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt van aandelen of certificaten daarvan die uit converteerbare effecten voortkomen een goedgekeurd prospectus moet publiceren.

Als de uitgevende instelling dat niet doet, overtreedt zij artikel 5:2 Wft en kan de AFM handhavend optreden en bijvoorbeeld een boete opleggen van de 3e categorie (basisbedrag 2.000.000 euro).Naar alle veelgestelde vragen