Terug

Hoe moet de verantwoordelijkheidsverklaring in het prospectus luiden?

Op grond van item 1.2 van Annex I en vergelijkbare items van andere relevante annexen van de prospectus verordening (Verordening (EG) Nr. 809/2004) moet het prospectus een verklaring bevatten waarin er verantwoordelijkheid wordt genomen voor de inhoud van het gehele prospectus.

Deze verklaring moet letterlijk worden overgenomen uit de prospectus verordening en de AFM staat afwijkingen op de verantwoordelijkheidsverklaring niet toe.

Deze verklaring luidt als volgt: (…) verklaart dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om zulks te garanderen en voorzover hun bekend, de gegevens in het prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen.

(…) declares that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in the prospectus is, to the best of their knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import.

Elke afwijking van de door de prospectus verordening voorgeschreven verantwoordelijkheidsverklaring is daarom niet toegestaan. Voorbeelden van verantwoordelijkheidsverklaringen die de AFM regelmatig constateert zijn:

‘De uitgevende instelling verklaart dat er geen informatie is weggelaten die de strekking van hetgeen in dit Prospectus is opgenomen in enig wezenlijk opzicht zou wijzigen.’

‘De uitgevende instelling is zich er niet van bewust gegevens te hebben weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit Prospectus wezenlijk zou wijzigen.’

‘De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de totstandkoming van dit Prospectus.’Naar alle veelgestelde vragen