Terug

Houdt de AFM een openbaar register bij van door haar ontvangen prospectussen die door een daartoe bevoegde toezichthouder van een ander land zijn goedgekeurd en aan de AFM zijn gepaspoort?

Ja. Dit is te vinden op de AFM website in het register genotificeerde prospectussenNaar alle veelgestelde vragen