Terug

Hebben gekwalificeerde beleggers ook het recht om binnen twee werkdagen na publicatie van een goedgekeurd supplement de aanvaarding van de aangeboden effecten in te trekken als uitsluitend aan hen effecten worden aangeboden?

Nee.

Vrijgestelde aanbiedingen

Voor een aanbieding van effecten aan uitsluitend gekwalificeerde beleggers is geen door een bevoegde toezichthouder goedgekeurd prospectus vereist. Er hoeft dan ook geen supplement te worden opgesteld en goedgekeurd (zoals bedoeld in artikel 5:23 Wft) als zich bijvoorbeeld een belangrijke nieuwe ontwikkeling voordoet.

Vrijgestelde aanbiedingen gevolgd door een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt

Als effecten na een vrijgestelde aanbieding worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, moet een prospectus worden goedgekeurd door een bevoegde toezichthouder. Als zich tussen (i) de goedkeuring van het prospectus en (ii) de toelating tot de handel een belangrijke nieuwe ontwikkeling voordoet, moet een door een bevoegde toezichthouder goedgekeurd supplement algemeen verkrijgbaar worden gesteld. Het recht om binnen twee werkdagen na de publicatie van dat goedgekeurde supplement een overeenkomst te ontbinden of een aanbod te herroepen, geldt echter alleen voor aanbiedingen van effecten aan het publiek en niet voor toelatingen tot de handel. Dat komt doordat per 1 juli 2012 artikel 5:23, zevende lid Wft (zoals dat voor 1 juli 2012 gold) is vervallen.

Het recht om binnen twee werkdagen na de publicatie van een goedgekeurd supplement een overeenkomst te ontbinden of een aanbod te herroepen, hoeft op grond van artikel 5:23, zesde lid Wft dus niet in een supplement vermeld te worden als de effecten uitsluitend aan gekwalificeerde beleggers worden aangeboden.Naar alle veelgestelde vragen