Terug

Wat is "paspoorten"?

Een autoriteit "paspoort" een prospectus als zij aan een andere autoriteit een kennisgeving van goedkeuring stuurt, dus meldt dat zij een prospectus heeft goedgekeurd. Dan mogen effecten ook in de lidstaat van die andere autoriteit worden aangeboden. Of mogen de effecten worden toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt. Voor beide handelingen is in beginsel een goedgekeurd prospectus vereist, dat ook naar andere lidstaten kan worden "gepaspoort".Naar alle veelgestelde vragen