Terug

Is het mogelijk dat de AFM ontheffing verleent van de verplichting om bepaalde informatie in het prospectus op te nemen? Hoe dient een dergelijk ontheffingsverzoek te worden ingediend?

In bepaalde nauwkeurig omschreven gevallen is het mogelijk om informatie die verplicht opgenomen dient te worden in het prospectus (o.g.v. hoofdstuk 5.1 Wft en o.g.v. de prospectusverordening), niet op te nemen in het prospectus. De aanvrager van de goedkeuring van het prospectus dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij de AFM in te dienen. Voor een beschrijving van de procedure van het indienen van het ontheffingsverzoek verwijzen wij u naar:
Procedure aanvraag ontheffingNaar alle veelgestelde vragen