Terug

Welke informatie dient in het prospectus opgenomen te worden op grond van de verschillende rubrieken van de Bijlagen van de Prospectusverordening ((EG) Nr. 809/2004) met betrekking tot het ‘overzicht van de bedrijfsactiviteiten’?

Op grond van rubriek 6 van Bijlage I, ‘overzicht van de bedrijfsactiviteiten’, dient onder meer een beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling (rubriek 6.1.1 van Bijlage I) gegeven te worden in het prospectus. Deze rubriek dient niet verward te worden met rubriek 21.2.1 van Bijlage I, welke een omschrijving van het statutaire doel van de uitgevende instelling vereist. Het statutaire doel van een onderneming is namelijk vaak breed geformuleerd. Het statutaire doel van een uitgevende instelling zal daarom niet per definitie gelijk zijn aan de feitelijke activiteiten van een onderneming.

Ook dient op grond van rubriek 6 een beschrijving van de belangrijkste markten waarop de uitgevende instelling actief is opgenomen te worden in het prospectus. Dit vereiste is opgenomen in onder meer Bijlage I (rubriek 6.2), IV (rubriek 6.2) en XI (rubriek 5.1.3). Voor Bijlage IV en XI kan worden volstaan met een beknopte beschrijving. Het gaat hier niet om informatie over de feitelijke activiteiten van de uitgevende instelling op die markten, maar om een algemene beschrijving van de markten zelf. Informatie over het aantal spelers op een markt valt hier bijvoorbeeld onder.

Ook lijkt onduidelijkheid te bestaan over welke informatie precies op grond van het laatste onderdeel van rubriek 6 van Bijlage 1, rubriek 6.5, in het prospectus opgenomen dient te worden. De bedoeling van deze rubriek is dat wordt aangegeven welke feitelijke informatie ten grondslag ligt aan de verklaringen van de uitgevende instelling over zijn concurrentiepositie. Hierbij kan gedacht worden aan vermelding van de gebruikte bronnen.Naar alle veelgestelde vragen