Terug

Hoelang duurt het voordat de AFM het 'paspoort' met het goedgekeurde prospectus aan een andere toezichthouder heeft verstuurd?

Als een verzoek tot notificatie aan een andere toezichthouder in de E.E.R. van de goedkeuring van een prospectus door de AFM (een verzoek tot het versturen van een ‘paspoort’) wordt gedaan voordat het prospectus is goedgekeurd, is de AFM wettelijk verplicht om het paspoort binnen een werkdag na goedkeuring van het prospectus te versturen. Als het verzoek wordt gedaan nadat het prospectus is goedgekeurd, is de AFM wettelijk verplicht om het paspoort binnen 3 werkdagen te versturen. In de praktijk streeft de AFM er naar om het paspoort op dezelfde dag van goedkeuring van het prospectus te versturen.

Volledigheidshalve wordt u erop gewezen dat bij het versturen van een paspoort sommige toezichthouders van andere lidstaten eisen dat een vertaling van de samenvatting van het prospectus wordt meegestuurd. Meer informatie hierover is te vinden in het document ‘Overview of language requirements for the vetting of Prospectus across the EU and a summary of ESMA Members requirements regarding the translation of the ‘Summary Prospectus’’ dat is te vinden op www.esma-europe.eu.Naar alle veelgestelde vragen