Terug

Wat wordt bedoeld met “gehecht aan het prospectus” uit bijvoorbeeld item 9 van bijlage XXV van de prospectus verordening?

Op grond van bijvoorbeeld item 9 van bijlage XXV van de prospectus verordening (Verordening (EG) Nr. 809/2004) moet een uitgevende instelling informatie over haar bedrijfsresultaten en financiële toestand bekendmaken, indien de jaarverslagen die overeenkomstig artikel 46 van Richtlijn 78/660/EG en artikel 36 van Richtlijn 83/349/EEG zijn opgesteld en ingediend voor de door de historische financiële informatie bestreken tijdvakken, niet zijn opgenomen in of gehecht zijn aan het prospectus.

Het ‘hechten aan het prospectus’ als bedoeld in dit item houdt in dat de volledige jaarverslagen in hun originele vorm aan het prospectus mogen worden toegevoegd. Zij maken dan gewoon onderdeel uit van het prospectus. Dit betekent dat de verantwoordelijkheidsverklaring van item 1.2 van bijlage XXV van de prospectus verordening ook op deze financiële informatie moet zien.Naar alle veelgestelde vragen