Terug

Moet in het specifieke geval tijdens de AIW-handel een supplement op het prospectus worden opgesteld op grond van artikel 5:23 Wft?

Op grond van artikel 5:23 lid 1 Wft moet een supplement worden opgesteld als tussen het tijdstip van goedkeuring van een prospectus en de definitieve afsluiting van de aanbieding of, in voorkomend geval, het tijdstip waarop de handel in de desbetreffende effecten op een gereglementeerde markt aanvangt als dat tijdstip later valt, zich een belangrijke nieuwe ontwikkeling voordoet die verband houdt met de informatie in het goedgekeurde prospectus of als in het prospectus een materiële vergissing of onjuistheid wordt geconstateerd die van invloed kan zijn op de beoordeling van de effecten.

Bij "as-if-and-when-issued-handel” (“AIW-handel”) op Euronext Amsterdam wordt de mogelijkheid geboden om al in effecten te handelen voordat deze zijn uitgegeven. Dat laatste gebeurt in de meeste gevallen drie dagen na de eerste dag van toelating tot de AIW-handel. Het moment van toelating tot de handel op een gereglementeerde markt is de dag dat de AIW-handel begint. Als, in voorkomend geval, dit tijdstip van toelating tot de handel op een gereglementeerde markt later valt dan het einde van het betreffende aanbod van de effecten aan het publiek, hoeft bij een belangrijke nieuwe ontwikkeling of een materiële vergissing of een onjuistheid in het prospectus, geen supplement te worden opgesteld.

Let wel dat tijdens AIW-handel de openbaarmakingsplicht van artikel 5:25i Wft bestaat om koersgevoelige informatie te publiceren.Naar alle veelgestelde vragen