Terug

E H Cordewener

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam E H Cordewener

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
E H Cordewener Aard tuchtrechtelijke maatregel Berisping Moment van ingang 25 feb 2013

Datum laatste update: 16 oktober 2019

Informatie delen

Delen via: deel