Terug

P.P. Blom

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam P.P. Blom

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
P.P. Blom Aard tuchtrechtelijke maatregel Tijdelijke doorhaling Moment van ingang 30 nov 2013 Einddatum 30 dec 2013

Datum laatste update: 16 november 2018

Informatie delen

Delen via: deel