Terug

E. Blok

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam E. Blok

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
E. Blok Aard tuchtrechtelijke maatregel Waarschuwing Moment van ingang 08 feb 2016
E. Blok Aard tuchtrechtelijke maatregel Tijdelijke doorhaling Moment van ingang 28 aug 2016 Einddatum 28 feb 2018

Datum laatste update: 19 april 2021

Informatie delen

Delen via: deel