Terug

HIP Capital

Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Statutaire naam HIP Capital
  • Handelsnaam HIP Capital
  • Plaats 's-Hertogenbosch

Vergunning

Financiele dienst Dienst / activiteit Begindatum
Beleggingsdienst (2:96) Dienst / activiteit a Ontvangen en doorgeven orders Begindatum 31 aug 2017
Beleggingsdienst (2:96) Dienst / activiteit d Beleggingsadvies Begindatum 31 aug 2017

Vergunning (beperkingen)

Beperking Begindatum Einddatum
Aan de vergunning is de beperking verbonden dat de beleggingsonderneming uitsluitend beleggingsdiensten mag verrichten voor zover deze vallen binnen de reikwijdte van het nationaal regime, zoals omschreven in artikel 11 Vrijstellingsregeling Wft. Dit houdt onder meer in dat de beleggingsdiensten uitsluitend betrekking mogen hebben op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling en dat deze vergunning geen mogelijkheid biedt voor het verkri Begindatum 31 aug 2017

Datum laatste update: 21 januari 2019

Informatie delen

Delen via: deel