Terug

Register auditorganisaties van een derde land

Dit register bevat de gegevens van auditorganisaties en auditors van een derde land die verklaringen afgeven of voornemens zijn verklaringen af te geven over de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van ondernemingen. Het gaat om ondernemingen die een zetel hebben in een staat die geen lidstaat is en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt.

De informatie die is opgenomen in dit register, is de informatie zoals verstrekt door de auditorganisaties.

Status van de registratie

Als de status van de registratie ‘geregistreerd’ is, is de auditorganisatie van een derde land definitief ingeschreven in het register. Als de status van de registratie ‘aangevraagd’ is, is de auditorganisatie van een derde land nog niet definitief ingeschreven. In dat geval zijn de relevante controlecliënten van deze auditorganisatie gevestigd in een derde land waaraan de Europese Commissie een overgangsperiode heeft toegekend. Deze derde landen zijn nog niet als gelijkwaardig erkend voor de doeleinden van Richtlijn 2006/43/EG of de aanvraag voor volledige registratie is nog in behandeling.

Meer informatie over de procedure 

Verklaringen afgegeven door auditorganisaties die in dit register staan ingeschreven hebben rechtsgevolg in Nederland, ongeacht de vermelde status van de registratie.

11 resultaten gevonden

Naam auditorganisatie Plaats Land
Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S/S Sao Paulo Brazil
BDO Israel Tel Aviv Israel
Deloitte & Touche LLP (US) New York, NY United States of America
Deloitte LLP Toronto, Ontario Canada
Ernst & Young AG Basle Switzerland
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Sao Paulo Brazil
Kost Forer Gabbay & Kasierer Tel-Aviv Israel
KPMG Georgetown Cayman Islands
KPMG LLP New York United States of America
PricewaterhouseCoopers LLP New York, NY United States of America
PricewaterhouseCoopers Ltd, Bermuda Hamilton Bermuda

Datum laatste update: 25 oktober 2020

Informatie delen

Delen via: deel