Terug

Ordina N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Publicatie datum 02 mrt 2010 - 08:01
  • Statutaire naam Ordina N.V.
  • Titel ORDINA N.V. BOEKT SOLIDE FINANCIËLE RESULTATEN OVER MOEILIJK 2009
  • Bericht Ondanks positieve signalen kent 2010 een uitdagende start HOOFDPUNTEN RESULTATEN 2009 * De omzet op de voortgezette activiteiten bedroeg in 2009 EUR 542,3 miljoen. In 2008 was dit EUR 632,6 miljoen. Dit is een daling van 14%. * Het omzetaandeel van meerjarige overeenkomsten stijgt van 18% in 2008 naar 27% in 2009. * De recurring EBITDA op de voortgezette activiteiten bedroeg EUR 41,4 miljoen ten opzichte van EUR 59,4 miljoen in 2008. De relatieve marge over 2009 kwam daarmee uit op 7,6% ten opzichte van 9,4% in 2008. * De totale nettoschuld, inclusief de achtergestelde lening van nominaal EUR 27,5 miljoen, bedraagt per 31 december 2009 EUR 37,7 miljoen. Eind 2008 bedroeg deze EUR 85,1 miljoen. De totale nettoschuld/adjusted EBITDA is ultimo 2009 0,9 (1,6 eind 2008) en blijft daarmee ruim binnen de convenanten. * De nettowinst op de voortgezette activiteiten, inclusief eenmalige lasten ter grootte van EUR 9,0 miljoen, bedraagt EUR 1,3 miljoen ten opzichte van een nettowinst van EUR 15,6 miljoen over 2008 (2008 was inclusief verkoopwinst ad EUR 10,4 miljoen betreffende technical automation activiteiten). * De nettowinst per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities bedraagt EUR 0,25 (2008: EUR 1,66 negatief). De recurring nettowinst per aandeel voor afschrijving van immateriële activa ingevolge acquisities bedraagt EUR 0,43 (2008: EUR 0,50). * Ordina kent een dividendbeleid waarin 25% van de nettowinst wordt uitgekeerd als dividend in contanten. Gezien de zeer bescheiden nettowinst over 2009, zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, conform het geldende beleid, worden voorgesteld om over 2009 geen dividend uit te keren. * Het tempo en de mate waarin de enigszins positieve signalen uit de markt zich zullen omzetten in een concreet aantrekkende vraag, blijft lastig te voorspellen. Bovendien ligt het aantal medewerkers bij Ordina begin 2010 lager dan het gemiddeld aantal in 2009. Al met al is het dan ook reëel te veronderstellen

Gerelateerde downloads

201003020000000004_2 maart 2010 - Persbericht - Ordina NV boekt solide resultaten over moeilijk 2009.pdf

Datum laatste update: 16 juni 2019

Informatie delen

Delen via: deel