Terug

Renpart Vastgoed Holding IX N.V. De eerste openbare emissie van aandelen (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 09 nov 2009
  • Naam uitgevende instelling Renpart Vastgoed Holding IX N.V.
  • Omschrijving De eerste openbare emissie van aandelen (het ‘Prospectus’)
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 12 nov 2009
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Na goedkeuring door de AFM kan het Prospectus digitaal verkregen worden via de vennootschap (Renpart Vastgoed Holding IX N.V., Postbus 85523, 2508 CE Den Haag (www.renpart.nl)).

Prospectus
3860.pdf

Datum laatste update: 19 januari 2019

Informatie delen

Delen via: deel