Terug

Maatschap Flinter America Uitgifte van participaties (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 30 okt 2009
  • Naam uitgevende instelling Maatschap Flinter America
  • Omschrijving Uitgifte van participaties (het ‘Prospectus’)
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 05 nov 2009
  • Wijze van publicatie Elektronisch
  • Plaats van publicatie Per 1 november of zo mogelijk eerder kan het Prospectus verkregen worden via: www.vlootmaatschap.nl

Prospectus
3830.pdf

Datum laatste update: 19 december 2018

Informatie delen

Delen via: deel