Terug

Rabo Groen Bank B.V. EUR 4.500.000.000 Programma tot uitgifte van obligaties (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 12 aug 2008
  • Naam uitgevende instelling Rabo Groen Bank B.V.
  • Omschrijving EUR 4.500.000.000 Programma tot uitgifte van obligaties (het ‘Prospectus’)
  • Bestandstype Basis Prospectus
  • Begindatum 13 aug 2008
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Het prospectus is verkrijgbaar in drukvorm bij Rabobank Nederland, Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht en is tevens verkrijgbaar via www.rabobank.nl.

Prospectus
1743.pdf

Datum laatste update: 18 januari 2019

Informatie delen

Delen via: deel