Terug

Heerenstede Duitsland Winkelfonds II B.V. Addendum 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds II (het ‘Supplement’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 12 jun 2008
  • Naam uitgevende instelling Heerenstede Duitsland Winkelfonds II B.V.
  • Omschrijving Addendum 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds II (het ‘Supplement’)
  • Bestandstype Aanvullend Document
  • Begindatum 14 jun 2008
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Het addendum wordt in electronische vorm verkrijgbaar gesteld op www.wijs.nl (plaatsingskantoor) en op www.heerenstede.nl (website Beheerder Uitgevende instelling) en in fysieke vorm ten kantore van het Plaatsingskantoor Wijs & Van Oostveen BV, Herengracht 491, 1017 BT Amsterdam.

Prospectus
1616.pdf

Datum laatste update: 21 februari 2019

Informatie delen

Delen via: deel