Terug

Heerenstede Duitsland Winkelfonds II B.V. 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds II (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 04 jun 2008
  • Naam uitgevende instelling Heerenstede Duitsland Winkelfonds II B.V.
  • Omschrijving 7% Obligatie Heerenstede Duitsland Winkelfonds II (het ‘Prospectus’)
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 07 jun 2008
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Het prospectus wordt in electronische vorm verkrijgbaar gesteld op www.wijs.nl (plaatsingskantoor) en op www.heerenstede.nl (website Beheerder Uitgevende instelling) en in fysieke vorm ten kantore van het Plaatsingskantoor Wijs & Van Oostveen BV, Herengracht 491, 1017 BT Amsterdam.

Prospectus
1602.pdf

Datum laatste update: 19 januari 2019

Informatie delen

Delen via: deel