Terug

ING Bank N.V. EUR 10,000,000 5 Year Inflation Garantie Plus Note Note, Series no. 1909

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 22 mei 2008
  • Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
  • Omschrijving EUR 10,000,000 5 Year Inflation Garantie Plus Note Note, Series no. 1909
  • Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
  • Begindatum 23 mei 2008
  • Wijze van publicatie Drukwerk
  • Plaats van publicatie Het document is verkrijgbaar ten kantore van ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam.

Prospectus
1554.pdf

Datum laatste update: 18 oktober 2018

Informatie delen

Delen via: deel