Terug

Bridgecreek Investment Bonds Corporation Supplement op het prospectus inzake de uitgifte van maximaal 1.600 Bridgecreek Mortgage Bonds I.

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 06 mrt 2008
  • Naam uitgevende instelling Bridgecreek Investment Bonds Corporation
  • Omschrijving Supplement op het prospectus inzake de uitgifte van maximaal 1.600 Bridgecreek Mortgage Bonds I.
  • Bestandstype Aanvullend Document
  • Begindatum 07 mrt 2008
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Het supplement zal op de website www.bridgecreekinvestment.nl in elektronische vorm (pdf bestand) verkrijgbaar zijn. Tevens zal het supplement op te vragen zijn bij Stichting Bridgecreek Mortgage Bonds I, Strawinskylaan 3105, 1007 ZX Amsterdam, tel. 020 – 406 4444, fax 020 – 642 76 75.

Prospectus
1306.pdf

Datum laatste update: 16 januari 2019

Informatie delen

Delen via: deel