Terug

Stichting Administratiekantoor Homburg Eastern European Fund Uitgifte van certificaten van aandelen

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 16 nov 2007
  • Naam uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Homburg Eastern European Fund
  • Omschrijving Uitgifte van certificaten van aandelen
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 17 nov 2007
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Verkrijgbaar via www.homburg.nl en ten kantore van Homburg Participaties B.V., Beckeringhstraat 36, 3762 EX Soest.

Prospectus
638.pdf

Datum laatste update: 19 oktober 2018

Informatie delen

Delen via: deel