Terug

Stichting Administratiekantoor Bovemij Verzekeringsgroep Aanbieding van certificaten van gewone aandelen (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

  • Datum goedkeuring 16 jul 2010
  • Naam uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Bovemij Verzekeringsgroep
  • Omschrijving Aanbieding van certificaten van gewone aandelen (het ‘Prospectus’)
  • Bestandstype Prospectus
  • Begindatum 21 jul 2010
  • Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
  • Plaats van publicatie Het prospectus alsmede de geconsolideerde financiële informatie met betrekking tot de boekjaren eindigend op 31 december 2007, 31 december 2008 en 31 december 2009 zoals opgenomen in de jaarverslagen 2007, 2008 en 2009 en de statuten van Bovemij zals deze luiden na het passeren van de akte van statutenwijziging zijn in het prospectus opgenomen door middel van verwijzing en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Bovemij gedurende normale kantooruren van de publicatiedatum van het prospectus tot 12 maanden daarna alsmede op www.bovemijverzekeringsgroep.nl

Prospectus
4920.pdf

Datum laatste update: 19 januari 2019

Informatie delen

Delen via: deel