Terug

MiFID II - transactierapportages

De invoering van MiFID II/MiFIR betekent een flinke wijziging ten opzichte van MiFID I voor het rapporteren van transacties door beleggingsondernemingen en handelsplatformen. Het doel van de nieuwe regels over transactierapportage is om beter inzicht te krijgen in het handelsgedrag van marktpartijen en om het opsporen van marktmisbruik te verbeteren.

Iedere beleggingsonderneming is ervoor verantwoordelijk om de details te melden van door haar uitgevoerde transacties in financiële instrumenten (en alle instrumenten die daarvan zijn afgeleid), die worden verhandeld of die toegelaten zijn tot de handel op een handelsplatform (gereglementeerde markt, MTF of OTF) ongeacht de plaats van uitvoering.

Handelsplatformen zijn verantwoordelijk voor het rapporteren van transacties op hun platform voor members die geen beleggingsonderneming zijn. Deze informatie moet zo snel mogelijk, volledig en nauwkeurig aan de toezichthouder worden gemeld, op zijn laatst aan het einde van de volgende werkdag. 

Bovengenoemde verplichting voor beleggingsondernemingen geldt niet alleen voor het uitvoeren van orders, maar ook voor het aannemen en doorgeven van orders en het nemen van beleggingsbeslissingen. Ook moeten er veel meer gegevens gemeld moeten worden per transactie dan onder MiFID I. Bijvoorbeeld, ook de persoonsgegevens van de klant dienen te worden gemeld. Dit kan leiden tot een flinke inspanning bij beleggingsondernemingen en handelsplatformen.

De inhoud van de te rapporteren transactiegegevens en de specifieke vereisten zijn omschreven in een zogenaamde ‘Commission Delegated Regulation’ en in de Annexes

Daarnaast heeft ESMA op 25 december 2015 een consultatiedocument "Guidelines on transaction reporting, reference data, order recordkeeping and clock synchronization” gepubliceerd waarin voorbeelden van verschillende scenario’s zijn opgenomen en hoe er in die situatie gerapporteerd dient te worden. Naar verwachting publiceert ESMA in september 2016 haar definitieve guidelines.

Beleggingsondernemingen kunnen zelf hun transactiegegevens melden, maar kunnen dit ook doen via een bedrijf dat optreedt als Goedgekeurd Rapporteringsmechanisme (Approved Regulatory Mechanism (ARM). Ook kunnen zij melden via een handelsplatform waarvan de systemen zijn gebruikt om de transactie uit te voeren.

De toezichthouders in Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden ontwikkelen gezamenlijk een nieuw systeem dat voldoet aan de eisen van MiFID II om de rapportages te ontvangen en zo nodig door te sturen aan andere buitenlandse toezichthouders. Deze samenwerking wordt de ‘Northern TRS’ (NTRS) genoemd en de ontwikkeling van het systeem wordt samen met een externe leverancier uitgevoerd. Het project is in 2015 gestart en heeft nu de ontwikkelingsfase bereikt. Volgens het projectplan wordt het systeem medio 2017 getest met de aanleverende entiteiten en is het op 3 januari 2018 gereed voor productie.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen