Terug

MiFID II - wetgevingsproces

De herziening van MiFID I heeft geleid tot de richtlijn MiFID II. MiFID II is het product van het Europees parlement en de Europese Raad. Ook andere partijen zijn betrokken bij deze richtlijn.

De aanzet voor MiFID II werd reeds gegeven met de evaluatie van MiFID I in 2010. De tijdlijn toont de relevante gebeurtenissen sindsdien en de planning voor de komende jaren.  

De Europese Commissie heeft het oorspronkelijke voorstel gedaan voor MiFID II. Bovendien heeft zij een belangrijke rol bij de uitwerking van de richtlijn. Zij stelt daartoe zogenaamde Delegated Acts op. Ook de European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft een belangrijke rol bij de uitwerking van de richtlijn. ESMA stelt de op deze richtlijn gebaseerde technische reguleringsnormen op, de Regulatory Technical Standards (RTS) en de Implementing Technical Standards (ITS).

Betrokken partijen

Nu MiFID II is vastgesteld, is het de taak van de Europese Commissie om na te gaan of deze Europese regels in nationale wetgeving is opgenomen.

Een van de taken van ESMA is nagaan of nationale toezichthouders zoals de AFM volgens de Europese regels toezichthouden. ESMA heeft zelf ook een toezichthoudende rol. Zij ziet bijvoorbeeld toe op het stellen van positielimieten voor handelaren in grondstoffenderivaten. Daarnaast heeft ESMA een coördinerende rol bij het signaleren en oplossen van knelpunten in de uitvoering van het toezicht. ESMA is ook bevoegd om aanbevelingen of richtsnoeren op te stellen.

Het ministerie van Financiën bereidt een wetsvoorstel voor zodat MiFID II in de Wft kan worden geïmplementeerd. Verder doet het ministerie voorstellen om in lagere regelgeving de Wft nader uit te werken.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen