Terug

MiFID II - Nieuwe vergunningplicht

De uitbreiding van de vergunningplicht onder MiFID II is een belangrijk onderdeel van de herziening van MiFID I. Nieuwe marktpartijen die onder de vergunningplicht van MiFID II vallen zijn onder meer handelaren voor eigen rekening die voorheen vrijgesteld waren.

Voorbeelden van handelaren voor eigen rekening zijn:

  • bepaalde commodityhandelaren
  • handelaren in emissierechten
  • (rechts)personen die als market maker op de derivatenmarkt handelen
  • leden en deelnemers van gereglementeerde markten
  • (rechts)personen die aan high frequency algorithmic trading doen
  • (rechts)personen met direct electronic access (zie uitzondering hieronder).

Non-financials met direct electronic access kunnen zijn uitgezonderd van de vergunningplicht. De voorwaarde hiervoor is dat deze non-financials uitsluitend transacties uitvoeren die de risico's verminderen van hun commerciële bedrijvigheid of van het beheer van kasmiddelen van zichzelf of van de groepen waartoe zij behoren.

Omdat emissierechten onder MiFID II worden gedefinieerd als een financieel instrument, moeten partijen die hier beleggingsdiensten in verlenen ook een vergunning hebben. Ook is een nieuw platform geïntroduceerd, de Organised Trading Facility (OTF) en wijzigt het vergunningenregime voor beleggingsondernemingen buiten de EU die binnen de EU actief willen zijn. Ten slotte is onder MiFID II  een vergunningplicht ingesteld voor een nieuwe groep ondernemingen, datarapporteringsdienstverleners.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen