Terug

MiFID II - Richtsnoeren

Voor een aantal onderwerpen heeft ESMA opdracht gekregen om richtsnoeren op te stellen. Het doel van de richtsnoeren is Europese harmonisatie van het toezicht op bepaalde MIFID II eisen.

Richtsnoeren (guidelines)

Voorbeelden van richtsnoeren zijn:

  • richtsnoeren vakbekwaamheid adviseurs: deze richtsnoeren gaan in op de vakbekwaamheidseisen aan adviseurs en medewerkers die informatie verstrekken over financiële instrumenten aan klanten (guidelines for the assessment of knowledge and competence)

  • richtsnoeren complexe financiële instrumenten (guidelines on complex debt instruments and structured deposits): het begrip complexe financiële instrumenten is relevant om te bepalen wanneer de passendheidstoets ex artikel 4:24 Wft moet worden afgenomen

  • richtsnoeren over transaction reporting, order record keeping en clock synchronisation (guidelines for transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation): deze stellen partijen in staat om op tijd te voldoen aan de rapportageverplichtingen die MiFID II met zich mee brengt en bevatten voorbeelden van transactierapportages.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen