Terug

MiFID II - Gedelegeerde handelingen (delegated acts)

Een gedelegeerde handeling is gebaseerd op het advies van de ESMA en is door de Europese Commissie (EC) omgezet in wetgeving. Er zijn 2 soorten gedelegeerde handelingen: een gedelegeerde richtlijn (delegated directive) en een gedelegeerde verordening (delegated regulation).

Er is één gedelegeerde richtlijn. Deze richtlijn heeft geen rechtstreekse werking en moet worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. In Nederland gebeurt dat in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Er zijn 2 gedelegeerde verorderingen. Deze verordening heeft rechtstreekse werking en implementatie in nationale wetgeving is daarom niet nodig.

Nadat de EC de delegated acts heeft gepubliceerd moeten de Raad en het Europees Parlement er nog mee instemmen. Zij hebben 3 maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen