Terug

Klantbelang Dashboard 2016 - Beleggingsadvies

Twee jaar geleden was de AFM kritisch op de kwaliteit van het beleggingsadvies door banken. Zij scoorden toen 2,4. De banken hebben sindsdien de nodige verbeteringen doorgevoerd. Dit heeft vorig jaar geresulteerd in een 3,3. Dit jaar is de score gestegen naar 3,8.

Waar heeft de AFM naar gekeken?

De AFM heeft gekeken naar de mate waarin banken klantgegevens inventariseren, deze vertalen in concrete beleggingsoplossingen en deze vervolgens monitoren. Wij richten ons daarbij op banken die vermogensbeheer aanbieden. Dit onderdeel geeft slechts een indruk van de beleggingsdienstverlening. Een hoog cijfers zegt niets over beleggingsresultaten.

Werkwijze 2015-2016

Naast klanten in vermogensbeheer beoordelen wij dit jaar ook adviesdienstverlening beoordelen. Er is daarnaast een beperkt aantal kleine wijzigingen aangebracht in het normenkader. We hebben bijvoorbeeld de inventarisatie van streefrendement en maximaal verlies in absolute getallen toegevoegd. De resultaten zijn hiermee redelijk vergelijkbaar met die van vorig jaar. De AFM heeft 4 banken beoordeeld. Per bank hebben we tien dossiers onderzocht van klanten met een belegd vermogen van minimaal €500.000. 

Marktbeeld

Twee jaar geleden was de AFM kritisch op de kwaliteit van het beleggingsadvies door banken. De maatregelen die zij toen hebben ingezet, zoals een nieuw proces om klantgegevens te inventariseren, hebben bijgedragen aan de benodigde verbetering van de inventarisatie en vastlegging van klantgegevens. In de meeste onderzochte dossiers hebben banken de beleggingsportefeuille van de klant adequaat afgestemd op de ingewonnen klantgegevens. Er blijft genoeg ruimte voor verbetering. Nog niet alle dossiers zijn op orde. Banken kunnen bovendien de algehele kwaliteit verder verhogen door de risicobereidheid, kennis en ervaring van de klant meer diepgaand te bespreken (en vast te leggen). Hiermee kunnen banken de beleggingen nog beter afstemmen op de risico’s die de klant wil lopen en kan dragen.

Meer informatie over het onderzoek

U kunt het normenkader downloaden. Het document bevat een toelichting op de normen.

Module onderdelen Gemiddelde score 
1. Financiële positie   4,4

2. Doelstelling

 4,1
3. Risicobereidheid             2,9

4. Kennis en ervaring

 3,3

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen