Terug

InnovationHub - Wie zijn we?

De InnovationHub is een gezamenlijk initiatief van de AFM en DNB. Experts vanuit beide organisaties werken samen om marktpartijen te informeren over het toezicht op hun innovatieve financiële diensten en producten.

De AFM is de onafhankelijke gedragstoezichthouder voor de financiële markten in Nederland en richt zich in het belang van de consument op eerlijke en transparante financiële dienstverlening.

DNB maakt zich als onafhankelijke centrale bank, prudentieel toezichthouder en resolutie-autoriteit sterk voor financiële stabiliteit. Als toezichthouder draagt DNB bij aan solide, integere en afwikkelbare financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

Gezamenlijk zetten we ons in voor de stabiliteit van het financiële stelsel, voor eerlijke en transparante financiële markten en dragen we bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Wat willen we bereiken?

De InnovationHub is opgericht om innovatie in de financiële sector te accommoderen. Dit doen we door: 

  • ondernemingen die een innovatieve dienst of product op de markt brengen, een laagdrempelige toegang te bieden om in contact te komen met de toezichthouders op de financiële sector
  • onnodige belemmeringen bij de toetreding tot de Nederlandse financiële markten weg te nemen
  • meer inzicht te vergaren in de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologische innovatie in de financiële sector
  • kennisdeling en dialoog met alle relevante stakeholders te bevorderen. 

Belang van aandacht voor innovatie vanuit toezicht

Als toezichthouders willen we de positieve impact van technologische innovatie in de financiële sector accommoderen. Daarbij hebben we ook oog voor de potentiële risico’s.

Aan de ene kant zien we dat innovatie de efficiëntie in de sector kan bevorderen en dat door toetreding van nieuwe innovatieve partijen meer concurrentie en diversiteit in de sector ontstaat, wat de consument ten goede komt.

Aan de andere kant zien we dat nieuwe spelers ook risico’s meebrengen voor de consument en voor de financiële sector als geheel. Zoals risico’s bij het verwerken van klantdata en bij cyber-aanvallen, waardoor klantgegevens op straat kunnen belanden. En het risico dat klanten geld kwijt raken. Bovendien zijn niet alle nieuwe financiële diensten gereguleerd. We bekijken ook wat dat betekent.

Een ander aspect dat onze aandacht heeft, is dat innovatieve producten en diensten het speelveld van financiële dienstverlening complexer en daarmee minder transparant kunnen maken. Dit kan leiden tot integriteitsrisico’s, zoals witwaspraktijken of terrorismefinanciering. Ook richten we ons op het signaleren van nieuwe risico’s, die bijvoorbeeld kunnen spelen als een nieuwe speler één of meerdere segmenten van de financiële waardeketen gaat domineren.

Vanuit de InnovationHub willen we de ontwikkelingen volgen en inzichtelijk krijgen of dergelijke risico’s zich gaan manifesteren. Daarbij willen we kennisdeling en dialoog met alle relevante stakeholders bevorderen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen