Terug

Referentiekader bij vragen aan de InnovationHub

Innovatieve partijen kunnen bij de InnovationHub terecht voor hulp bij relevante toezichtsvraagstukken over hun producten en diensten. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande partijen, ongeacht of ze al onder toezicht staan of niet.

Innovatieve partijen kunnen bij de InnovationHub terecht voor hulp bij relevante toezichtsvraagstukken over hun producten en diensten. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande partijen, ongeacht of ze al onder toezicht staan of niet.

Als wij een vraag uit de markt binnenkrijgen, kijken wij hoe we die het best kunnen beantwoorden. Om te zien of we daadwerkelijk kunnen ondersteunen, stellen we ons zelf eerst een aantal vragen. Deze vragen kunnen ertoe leiden dat wij om een toelichting vragen op uw hulpvraag, voordatwij uitgebreider contact met u opnemen.

De vragen die we bij uw aanvraag doorlopen, vindt u in de tabel hieronder. We reviewen deze vragen en de bijbehoren indicatoren voortdurend en passen ze waar nodig aan. 

vraag

 

hoofdvraag

 

positieve indicatoren

 

 

negatieve indicatoren

vernieuwend en innovatief

 

Is het product of de dienst van de aanvrager vernieuwend ten opzichte van producten en diensten die al op de markt zijn?

 

Desk research levert geen of slechts enkele vergelijkbare voorbeelden van innovaties.

 

Het initiatief brengt de dienstverlening een stap verder.

 

 

 

Er zijn talrijke vergelijkbare initiatieven in de markt.

 

Het initiatief is een verbeterde versie van een reeds bestaand product.

 

toegevoegde waarde voor consument

 

Lijkt de innovatie toegevoegde waarde voor de klant of maatschappij te bieden? 

 

De innovatie leidt waarschijnlijk tot een beter product of dienstaanbod voor consumenten, of tot lagere prijzen.

 

Het is duidelijk welk probleem met deze innovatie opgelost wordt.

 

 

De innovatie beschadigt waarschijnlijk de consument, de markt of het financiële systeem.

 

 

 

eigen onderzoek

 

Heeft de aanvrager zich voldoende verdiept in de toepasselijke regelgeving?

 

 

De aanvrager heeft zich aantoonbaar verdiept in geldende regelgeving.

 

De partij heeft een duidelijk beeld van de eigen positie in het wettelijk en financieel landschap.

 

Het is onduidelijk wat de aanvrager vraagt en waar die in de geldende regelgeving knelpunten ervaart.

 


Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen