Terug

IDD - Wetgevingsproces

De implementatie van de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) verloopt in fases. De richtlijn met de hoofdnormen is in januari 2016 gepubliceerd. De Europese Commissie heeft 3 onderwerpen daarvan uitgewerkt in Uitvoeringsverordeningen. Deze onderwerpen zijn:

  1. productontwikkelingsproces
  2. beheersing van belangenconflicten bij beleggingsverzekeringen
  3. format van het informatiedocument IPID

In Nederland heeft de wetgever aanpassingen gedaan in de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Pensioenwet:consultatie Wft. De aanpassingen in onder meer het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft zijn in oktober 2017 door de wetgever geconsulteerd. En de consultatie van de vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (Wft): Regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie liep tot 1 februari 2018.

In oktober 2017 is Europese toezichthouder EIOPA gestart met het maken Q&A’s over de IDD. Zodra deze worden gepubliceerd zal de AFM een link naar deze Q&A’s opnemen.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen