Terug

IDD - Wetgevingsproces

De implementatie van de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) verloopt in fases. De richtlijn met de hoofdnormen is in januari 2016 gepubliceerd. De Europese Commissie heeft drie onderwerpen daarvan uitgewerkt in Uitvoeringsverordeningen. Deze onderwerpen zijn:

  1. productontwikkelingsproces
  2. beheersing van belangenconflicten bij beleggingsverzekeringen
  3. format van het informatiedocument IPID

In Nederland heeft de wetgever aanpassingen gedaan in de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Pensioenwet: Staatsblad Wft. De aanpassingen in onder meer het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft zijn gepubliceerd in het StaatsbladOok de wijzigingen in de Vrijstellingsregeling Wft zijn gepubliceerd in het Staatsblad.

De Europese toezichthouder EIOPA publiceert periodiek Q&A's over de IDD. Deze zijn hier te vinden.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen