Terug

Gedrag en cultuur binnen het Expertisecentrum

Sinds 1 april 2016 is het team gedrag en cultuur operationeel binnen het Expertisecentrum van de AFM. De AFM hecht er groot belang aan dat de gedrag- en cultuuronderzoeken op een kwalitatief hoogwaardige manier worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat we onderbouwde uitspraken over gedrag en cultuur kunnen doen.

Wat doen we om die kwaliteit te waarborgen?

In het team gedrag en cultuur combineren we gespecialiseerde toezichtkennis met gedragswetenschappelijke achtergronden en opleidingen. De onderzoeksmethodieken die we gebruiken, zijn altijd ontwikkeld met behulp van externe partijen. Dit zijn bijvoorbeeld externe veranderkundige consultants, maar ook collega-toezichthouders of andere deskundigen.

Een onderzoek bestaat uit een mix van instrumenten. Om onze methodieken nog verder door te ontwikkelen en uit te breiden, zijn we in 2016 een langjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Universiteit Utrecht.

Werken jullie samen met andere toezichthouders?

De AFM werkt waar dat past en logisch is samen met prudentieel toezichthouder DNB. De samenwerking bestaat enerzijds uit het gezamenlijk doen van onderzoek bij ondernemingen en anderzijds uit het delen van kennis en ervaring als het gaat om ondernemingen en kennis op het gebied van gedrag en cultuur.

De AFM is aangesloten bij de Business Conduct Roundtable en heeft daarin contact met internationale collega’s van Amerikaanse, Canadese, Britse en Australische toezichthouders.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen