Terug

Richtsnoeren ESMA voor niet-significante benchmarks

Op 19 juni 2019 heeft ESMA richtsnoeren voor niet-significante benchmarks gepubliceerd in alle Europese talen. Deze richtsnoeren vormen een nadere uitwerking van de toepassing van artikelen 5, 11, 13 en 16 van de Benchmarkverordening (Verordening (EU) 2016/1101) op niet-significante benchmarks. Niet-significante benchmarks zijn benchmarks die een beperkte mate van gebruik kennen en makkelijk vervangbaar zijn in gebruik.

Wat is het doel van de richtsnoeren?

De Benchmarkverordening heeft een vergunningplicht voor de beheerders van benchmarks in het leven geroepen, en bevat daarnaast bepaalde verplichtingen voor bijdragers aan en gebruikers van benchmarks. Het doel van deze richtsnoeren is te zorgen voor een gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van de Benchmarkverordening. Deze richtsnoeren zien op de toezichtfunctie van een benchmarkbeheerder, inputgegevens bij een beheerder, de transparantie van de methodologie door de beheerder en de governance en controles voor onder toezicht staande bijdragers aan benchmarks.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

ESMA heeft deze richtsnoeren opgesteld voor toezichthouders om ze te gebruiken bij hun toezicht op niet-significante benchmarks. De AFM gebruikt deze richtsnoeren bij het uitvoeren van haar toezicht, en verwacht van financiële marktdeelnemers (voor zover relevant) dat zij deze richtsnoeren kennen en toepassen.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn van toepassing op benchmark beheerders die niet-significante benchmarks aanbieden. Daarnaast bevatten de richtsnoeren vereisten voor contribuanten die bijdragen aan niet-significante benchmarks.

Wanneer treden de richtsnoeren in werking?

De richtsnoeren zijn gepubliceerd op 19 juni 2019. De Nederlandse versie staat op de website van ESMA

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen