Terug

Richtsnoeren klachtenprocedures vermeende inbreuken op Richtlijn Betalingsdiensten 2

De EBA heeft op 13 oktober 2017 de richtsnoeren inzake klachtenprocedures met betrekking tot vermeende inbreuken op de Richtlijn Betalingsdiensten 2 gepubliceerd.

Wat houden de richtsnoeren in?

Artikel 99 van de Betaaldienstenrichtlijn 2 (PSD2) bepaalt dat de EBA richtsnoeren op moet stellen ten aanzien van de klachtenprocedures van nationale toezichthouders met betrekking tot PSD2-regelgeving. Deze richtsnoeren beogen te waarborgen dat in alle lidstaten een mechanisme bestaat om klachten over overtreding van PSD2-regelgeving te ontvangen en te gebruiken in het toezicht.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM past de richtsnoeren volledig toe in haar werkwijze bij meldingen en klachten, vanaf het moment dat de Richtlijn Betalingsdiensten 2 in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn niet rechtstreeks van toepassing op ondernemingen, maar op de bevoegde toezichthouders op de Richtlijn Betalingsdiensten 2. De AFM is één van de bevoegde toezichthouders.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen