Terug

Consultaties AFM

Bij een consultatie vragen wij belanghebbenden naar suggesties en bezwaren over een bepaald onderwerp. Consulteren betekent letterlijk raadplegen.

Wat is het doel van consultaties?

De AFM wil een toezichthouder zijn die hoge kwaliteit toezicht levert. Door te consulteren maakt de AFM gebruik van de kennis, ervaring en inzichten van belanghebbenden. Dit helpt de AFM bij het bepalen van haar oordelen en standpunten.

Voorbeelden van onderwerpen die de AFM ter consultatie voorlegt:

  • ontwikkeling van Europese wetten en regels
  • beleid en de regels in Nederland
  • begroting/jaaragenda
  • vaststellen van heffingen.

Lopende consultaties

De AFM is benieuwd naar uw visie. Via de links in de tabel vindt u meer informatie over de onderwerpen en hoe u kunt reageren. 

Consultatie Reageren tot

Beleidsregel voor bepalen hoogte bestuurlijke boetes

1 mei 2021
Handhavingsbeleid AFM en DNB 
Reactietermijn verlopen

Principes voor informatiebeveiliging

Reactietermijn verlopen

Beleidsregel Informatieverstrekking

Reactietermijn verlopen

Beleidsregel geschiktheid beleidsbepalers OOB-accountantsorganisaties

Reactietermijn verlopen

Aanpassing Nrgfo Wft (vermogensscheiding) Reactietermijn verlopen
Leidraad vastgoedtaxaties  Reactietermijn verlopen
Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 

(ministerie van Financiën en ministerie van Veiligheid en Justitie)  
Reactietermijn verlopen
Aanpassing Nrgfo Wft Reactietermijn verlopen
Voorwaarden vermogensbeheerder met eigen aanbieder beleggingsfondsen    Reactietermijn verlopen
Wijziging Beleidsregel geschiktheid 2012 Reactietermijn verlopen
Beleidsregel incident Reactietermijn verlopen

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen