Terug

AFM geeft handvatten voor verdere verbetering assurance-rapportages vermogensscheiding

Nieuws

man-gebogen-bureau 400x200

De AFM beoordeelt jaarlijks de assurance-rapportages vermogensscheiding van beleggingsondernemingen die financiële instrumenten of gelden van hun cliënten onder zich houden. Deze rapportages laten zien of de gelden en financiële instrumenten veilig zijn in geval van faillissement van de beleggingsonderneming. In 2019 zijn de rapporten weliswaar verbeterd, maar verdere verbeteringen zijn noodzakelijk. De AFM heeft daarom nieuwe handvatten gestuurd naar de betreffende partijen.

In het kort

  • Assurance-rapportages vermogensscheiding in 2019 zijn verbeterd
  • Verdere verbetering desondanks noodzakelijk
  • Nieuwe handvatten gestuurd naar betreffende partijen

Assurance-rapportages vermogensscheiding

Een beleggingsonderneming die financiële instrumenten of gelden voor cliënten onder zich houdt, moet elk jaar een assurance-rapportage vermogensscheiding naar de AFM sturen. Voor het rapport onderzoekt een externe accountant de deugdelijkheid van de maatregelen voor vermogensscheiding die de beleggingsonderneming heeft getroffen.

De wettelijke vereisten ten aanzien van vermogensscheiding zijn belangrijk voor het beschermen van de gelden en financiële instrumenten van cliënten. Voorkomen moet worden dat een cliënt van een beleggingsonderneming in geval van een faillissement van de onderneming schade ondervindt.

Terugkoppeling

Op 8 maart 2021 hebben beleggingsondernemingen van de AFM een terugkoppeling gekregen op de door hen aangeleverde assurance-rapportages. De AFM ziet nog steeds ruimte voor verbeteringen.

Aandachtspunten

De AFM vraagt aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen in de assurance-rapportage:  
• Het gebruik van een erkend geldmarktfonds bij de bewaring van cliëntgelden;
• De selectie, aanwijzing en periodieke beoordeling van derde partijen met wie de beleggingsonderneming samenwerkt bij het bewaren van financiële instrumenten en gelden van cliënten;
• Goedgekeurde andere regelingen zoals bedoeld in artikel 7:20 Nrgfo;

De AFM verwacht dat beleggingsondernemingen dit verwerken in de assurance-rapportage over 2021.

 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel