Terug

AFM en DNB volgen statement ESMA over clearing- en handelsverplichting pensioenfondsen

Nieuws

esma-logo

Op 8 augustus 2018 heeft de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) een communicatie gepubliceerd over de clearing- en handelsverplichting voor entiteiten die pensioenregelingen uitvoeren als omschreven in artikel 2 lid 10 EMIR. De communicatie is een update van de eerdere ESMA communicatie van 3 juli 2018 die uitsluitend betrekking had op de clearingverplichting.

In de geactualiseerde communicatie herhaalt ESMA zich bewust te zijn van de moeilijkheden die entiteiten die pensioenregelingen uitvoeren zullen ondervinden in de periode tussen het aflopen van de huidige EMIR-clearingvrijstelling op 16 augustus 2018 en de dag waarop de EMIR Refit van kracht wordt.

ESMA heeft in dat kader de verwachting uitgesproken dat de nationale bevoegde autoriteiten geen prioriteit geven aan handhaving van de clearing- en handelsverplichting voor tegenpartijen waarvoor de verwachting is dat ze binnen relatief korte tijd weer zullen worden vrijgesteld. ESMA spreekt de verwachting uit dat nationale bevoegde autoriteiten hun op risico gebaseerde toezichtbevoegdheden in dit kader proportioneel zullen toepassen in het dagelijkse toezicht.

DNB en de AFM ondersteunen de communicatie van ESMA. DNB en de AFM zullen dan ook niet van entiteiten die pensioenregelingen uitvoeren en hun tegenpartijen verlangen dat zij processen inrichten om derivaten die momenteel zijn vrijgesteld van de clearing- en handelsverplichting, centraal te gaan clearen of op een platform te gaan verhandelen gedurende de periode dat de verlenging van de vrijstelling van de clearingverplichting op grond van EMIR nog niet van kracht is.

Onderhavige communicatie blijft van kracht zolang ESMA, DNB of de AFM niet met een volgende communicatie komt.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel