Terug

AFM: toenemende aandacht voor toezicht niet-OOB accountantskantoren

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de accountantskantoren die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties van niet openbaar belang ligt op koers. Zij verrichten circa 25 procent van het aantal wettelijke controles in Nederland en hebben een aandeel van circa 11 procent van de totale omzet wettelijke controles in Nederland. Per eind december 2010 zijn 468 niet-OOB-vergunninghouders opgenomen in het openbaar register van de AFM.

Opvolging vergunningverlening

De AFM heeft tijdens de vergunningverlening onder het overgangsregime een uitgebreide beoordeling uitgevoerd bij 200 vergunningaanvragers. Daarbij is de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing en interne kwaliteitsbewaking beoordeeld. Omdat de AFM bij deze vergunningverlening bij 151 niet-OOB-accountantskantoren nog openstaande punten had, is zij eind 2008 een project gestart om vast te stellen of de vergunninghouders deze punten inmiddels adequaat hadden geïmplementeerd of opgevolgd.

In dit verband zijn in 2009 142 informatieverzoeken verstuurd aan niet-OOB-accountantskantoren die de AFM nog niet op eigen initiatief hadden geïnformeerd over de door hen getroffen maatregelen en opvolgende acties. Uiteindelijk zijn bijna alle veronderstellingen en/of aandachtspunten door de vergunninghouders geïmplementeerd. Slechts enkele niet-OOB-accountantskantoren zijn door de AFM gewezen op resterende punten die de AFM betrekt in een toekomstig regulier onderzoek.

Reguliere onderzoeken

In 2009 en 2010 heeft de AFM in het kader van het doorlopend toezicht reguliere onderzoeken uitgevoerd bij niet-OOB-accountantskantoren. Voor het toezicht op deze kantoren werkt de AFM samen met de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA) op basis van een convenant. In totaal heeft de AFM in 2009 en 2010 zelf zeventien reguliere onderzoeken verricht bij niet-OOB accountantskantoren. Hieronder bevinden zich een aantal kantoren waarbij de SRA een onderzoek heeft uitgevoerd en die door de SRA aan de AFM zijn overgedragen.

De onderzoeken bij de niet-OOB-accountantskantoren hebben als onderzoeksgebieden de kwaliteit van de accountantscontrole en de kwaliteitsbewaking. De AFM zal in 2011 over de in 2009 en 2010 uitgevoerde onderzoeken bij de niet-OOB-vergunninghouders rapporteren. In 2012 en 2013 ligt de focus van de AFM op het uitvoeren van reguliere onderzoeken bij de niet-OOB-vergunninghouders. De AFM verwacht over deze reguliere onderzoeken in 2013 te rapporteren.

Het aantal uitgevoerde reguliere onderzoeken in 2009 en 2010 bij de niet-OOB accountantskantoren is in aantal beperkt gebleven, omdat de AFM vanuit het risicogeoriënteerde toezicht haar focus voornamelijk heeft gericht op de big 4-kantoren. Dit laat onverlet dat de AFM in haar doorlopend toezicht veel aandacht besteedt aan signalen over mogelijk schadelijk gedrag door accountantsorganisaties of een verhoogd risico op schadelijk gedrag.

   

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel