Terug

Registratieplicht voor ratingbureaus Voor Ratingbureaus

Alle geregistreerde ratingbureaus staan onder toezicht van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het is niet toegestaan ratings af te geven zonder dat de betreffende onderneming beschikt over een registratie als ratingbureau. Als u van plan bent activiteiten als ratingbureau op te starten, dan moet u eerst over de vereiste registratie beschikken.

Voor meer informatie kunt u hiervoor contact opnemen met de CRA Unit van ESMA.

Uitzondering registratieplicht

Een uitzondering van de registratieplicht geldt voor ratingbureaus die uitsluitend ratings verstrekken aan de opdrachtgever van de rating en die niet bedoeld zijn voor openbaarmaking of verdere verspreiding (private ratings). Ook voor het afgeven van kredietscores en soortgelijke beoordelingen is geen registratie als ratingbureau nodig.

Let op dat bij het gebruik van kwalitatieve elementen bij het vaststellen van kredietscores, deze kredietscore feitelijk al gauw een rating is waarop het registratievereiste van toepassing is.

Strengere regels voor ratingbureaus van kracht

Ratingbureaus, ook wel kredietbeoordelaars genoemd, moeten sinds 20 juni 2013 aan strengere regels voldoen die hen meer verantwoordelijk maken voor hun handelen. De nieuwe regels zijn verder gericht op het verminderen van de te grote afhankelijkheid bij het gebruik van ratings en op verbetering van de kwaliteit van het ratingproces. Ook moeten ratingbureaus transparanter zijn als ze landenratings uitgeven.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Ratingbureaus

Registratieplicht

Regelgeving

Contact