Terug

Uitkeringsinformatie Voor Pensioenuitvoerders

Voor de deelnemer is ‘met pensioen gaan’ een van de belangrijkste life events. De deelnemer is in de loop van de jaren op gezette tijden geïnformeerd over zijn deelname aan de pensioenregeling, zijn jaarlijkse opbouw en bereikbare pensioenaanspraken. Maar zeker ten tijde van de pensionering is het van groot belang dat de deelnemer als het ware op zijn wenken bediend wordt. De AFM vindt dat deelnemers, juist bij hun pensionering, op tijd juiste en begrijpelijke informatie moeten krijgen van hun pensioenuitvoerder.

In navolging van haar pilotonderzoek in 2013, voerde de AFM in 2014 een marktbreed vervolgonderzoek uit bij 10% van de pensioenfondsen. Uit dit onderzoek blijkt dat verbetering van de informatieverstrekking rondom pensionering mogelijk is. Met name wat betreft de begrijpelijkheid en duidelijkheid, maar ook op het gebied van volledigheid van de informatie zijn slagen te maken.

Wij roepen daarom alle pensioenuitvoerders op: Begeleid  de deelnemer naar het moment van pensionering. Beoordeel de informatie die dit als doel heeft vanuit het gezichtspunt van uw deelnemers. Kortom, geef het life event pensionering de aandacht die het verdient!

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Wet pensioencommunicatie

Financiële opzet en informatie