Terug

Financiële opzet en informatie Voor Pensioenuitvoerders

Voor veel pensioenfondsen is de kans op korten toegenomen en is het verlenen van indexatie niet mogelijk. Adequate informatieverstrekking over mogelijke kortingen en verwachte indexaties is van belang om juiste verwachtingen bij deelnemers te wekken en teleurstellingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer voor deelnemers de verwachtingen over hun pensioen realistisch zijn, dan kunnen zij zo nodig financiële maatregelen nemen.

In 2016 hebben de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) het onderzoek Financiële Opzet & Informatie (FO&I) uitgevoerd. Uit dit sectorbrede onderzoek, onder 137 pensioenfondsen, blijkt dat de informatie die pensioenfondsen verstrekken over de verwachtingen ten aanzien van het korten en indexeren van de pensioenen nog tekortschiet. De deelnemers worden nog onvoldoende correct, duidelijk en evenwichtig geïnformeerd. De AFM en DNB hebben daarom tips en voorbeelden opgesteld die pensioenfondsen kunnen gebruiken bij het opstellen en/of aanpassen van de informatie over de verwachtingen ten aanzien van korten en indexeren.

Wij roepen daarom pensioenfondsen op: Zorg ervoor dat deelnemers duidelijk geïnformeerd worden over verwachtingen ten aanzien van korten en indexeren. Het is belangrijk dat deelnemers begrijpen wat maatregelen zoals korten en niet indexeren voor hen betekenen. Voorkom teleurstellingen bij uw deelnemers over de hoogte van hun pensioen!

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling

Financiële opzet en informatie

Kosten pensioenfondsen