Terug

Informeren over korten en indexeren Voor Pensioenuitvoerders

Voor veel pensioenfondsen is de kans op korten toegenomen en is het verlenen van indexatie niet mogelijk. Adequate informatieverstrekking over mogelijke kortingen en verwachte indexaties is van belang om juiste verwachtingen bij deelnemers te wekken en teleurstellingen zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer voor deelnemers de verwachtingen over hun pensioen realistisch zijn, dan kunnen zij als dat nodig is financiële maatregelen nemen.

Onderzoek Financiële Opzet & Informatie

In 2016 hebben de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) het onderzoek Financiële Opzet & Informatie (FO&I) uitgevoerd. Uit dit sectorbrede onderzoek onder 137 pensioenfondsen blijkt dat de informatie die pensioenfondsen verstrekken over de verwachtingen over het korten en indexeren van de pensioenen nog tekortschiet. De deelnemers worden nog onvoldoende correct, duidelijk en evenwichtig geïnformeerd. De AFM en DNB hebben daarom tips en voorbeelden opgesteld die pensioenfondsen kunnen gebruiken bij het opstellen en/of aanpassen van de informatie over de verwachtingen ten aanzien van korten en indexeren. In het najaar van 2017 hebben de AFM en DNB een tweede meting uitgevoerd van het onderzoek ‘Financiële opzet en informatie’. In deze tweede meting zijn 70 fondsen geselecteerd die ook in de eerste meting zaten.

Oproep: informeer deelnemers duidelijk over verwachtingen over korten en  indexeren

Het is belangrijk dat deelnemers begrijpen wat maatregelen zoals korten en niet indexeren voor hen betekenen. Voorkom teleurstellingen bij uw deelnemers over de hoogte van hun Pensioen. Maak gebruik van de flyer 'Informeer correct, duidelijke en evenwichtig' en bekijk ook de korte animatiefilm over het onderzoek FO&I.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling

Informeren over korten en indexeren