Terug

Beoogde benoeming accountant Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Organisaties van openbaar belang, zoals effectenuitgevende instellingen, moeten de AFM melden aan welke accountant of accountantsorganisatie zij beogen een opdracht te verlenen tot het controleren van de jaarrekening. Herbenoemingen moeten ook worden gemeld. Daarbij moet ook worden aangegeven door welk orgaan de accountant of accountantsorganisatie zal worden benoemd (de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan). Zij moeten deze melding doen vóórdat zij de opdracht verlenen aan de desbetreffende accountant of accountantsorganisatie.

Melding doen

Doe de melding met ons formulier, via Cryptshare naar auditor.appointment@afm.nl. Met Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden.

Meldplicht beperking keuze accountantsorganisatie

Organisaties van openbaar belang moeten de AFM ook in kennis stellen van een poging door een derde partij om:

  • een contactuele clausule aan de organisatie op te leggen die de keuze door de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering van die organisatie beperkt tot bepaalde categorieën of lijsten van accountantsorganisaties of auditkantoren om de wettelijke controle van de organisatie uit te voeren, of;
  • op andere wijze ongepaste invloed uit te oefenen op het besluit van de algemene aandeelhouders- of ledenvergadering over de selectie van een accountantsorganisatie of auditkantoor om de wettelijke controle van de organisatie uit te voeren.

Gebruik voor deze verplichte melding het formulier ‘Meldplicht beperking keuze accountantsorganisatie’. Mail het formulier via Cryptshare naar wta@afm.nl. Met Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen