Terug

Lidstaat van herkomst financiële verslaggeving Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Met onderstaand schema kunt u bepalen of Nederland de lidstaat van herkomst is en daarmee vaststellen of u onder toezicht van de AFM valt.

Schema

Statutaire zetel in Nederland Statutaire zetel in andere lidstaat EU

Statutaire zetel buiten de EU

Beursgenoteerde ondernemingen met aandelen of obligaties met een nominale waarde kleiner dan €1.000 Nederland is lidstaat van herkomst, ongeacht op welke gereglementeerde markt in de EU of op welke beurs buiten de EU de effecten zijn toegelaten. De lidstaat van vestiging (statutaire zetel) is de lidstaat van herkomst.

Nederland is lidstaat van herkomst als de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland, en op grond van de prospectusrichtlijn het jaarlijks document bij de AFM wordt ingediend.

 

Beursgenoteerde ondernemingen met andere effecten, waaronder obligaties, met een nominale waarde vanaf €1.000 Als de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de EU, mag de beursgenoteerde onderneming kiezen tussen Nederland (statutaire zetel) of de andere lidstaat (waar de effecten worden verhandeld). Als de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland, mag de beursgenoteerde onderneming Nederland (waar de effecten worden verhandeld) of de lidstaat van vestiging (statutaire zetel) kiezen als lidstaat van herkomst.

Nederland is lidstaat van herkomst als de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland. Als er sprake is van toelating tot meerdere gereglementeerde markten in de EU, heeft de beursgenoteerde onderneming een keuze.

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen