Terug

Goedkeuringsprocedure AFM Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Hier vindt u een beschrijving van de goedkeuringsprocedures voor prospectussen en supplementen.

Goedkeuringsprocedure prospectussen

Wanneer de AFM een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus heeft ontvangen, heeft de AFM 10 werkdagen om het prospectus te beoordelen en te reageren. Deze termijn bedraagt 20 werkdagen als de uitgevende instelling voor het eerst een prospectus laat goedkeuren.

Als u een aanvraag tot goedkeuring doet, ontvangt u uiterlijk aan het einde van de termijn per e-mail: 

  1. Een bericht dat wij geen commentaar hebben en dat tot goedkeuring kan worden overgegaan; of
  2. Een document met commentaar op het concept waarna u in de gelegenheid wordt gesteld om dit commentaar in een nieuw concept van het prospectus te verwerken; óf
  3. Een aanvullingsbrief met een verzoek tot aanvulling (o.g.v. art. 5:9a lid 3 Wft).

De AFM publiceert goedgekeurde prospectussen in het register op haar website.

Goedkeuringsprocedure supplementen

De goedkeuringsprocedure voor supplementen is hetzelfde als de procedure voor prospectussen. Alleen de termijn verschilt. In geval van supplementen heeft de AFM een termijn van 7 werkdagen waarbinnen zij moet reageren.

Goedkeuringsprocedure ‘zelfde dag-supplementen’

Voor bepaalde supplementen is het mogelijk dat de AFM deze goedkeurt op de dag dat de aanvraag tot goedkeuring wordt ingediend. Deze procedure is bedoeld voor supplementen die worden opgesteld naar aanleiding van persberichten of kwartaal- en (half)jaarcijfers van de uitgevende instelling.

Niet elk supplement komt voor deze procedure in aanmerking. Op de pagina ‘Goedkeuring aanvragen’ leest u aan welke eisen voldaan moet worden om goedkeuring van een supplement op dezelfde dag te kunnen bereiken en hoe u een aanvraag daarvoor in kunt dienen.

Een van de voorwaarden is dat de AFM geen opmerkingen heeft op het supplement. Het supplement wordt in dat geval na beoordeling direct voorgelegd aan de goedkeuringscommissie. Mocht de AFM wel een of meerdere opmerkingen op het supplement hebben, dan vervalt de procedure voor het zelfde dag-supplement en geldt de gewone procedure voor supplementen. Dit houdt in dat de AFM goedkeuring op dezelfde dag niet langer kan garanderen.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact

Vragen over over het aanbieden van effecten en het prospectus kunt u stellen aan het Ondernemersloket van de AFM (zie link hieronder). Voor specifieke vragen over het prospectustoezicht kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Efficiënte Kapitaalmarkten, telefoon +31 (0)20 797 2500. Mailen kan naar service.prospectus@afm.nl.

Ondernemersloket

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen