Terug

Prospectustoezicht Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Het publiceren van een goedgekeurd prospectus is verplicht voor het aanbieden van effecten zoals aandelen of obligaties. Deze verplichting geldt ook voor het toelaten van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt, zoals bijvoorbeeld Euronext Amsterdam.

Nieuwe prospectusverordening per 21 juli 2019

Aan de opstelling, goedkeuring en verspreiding van het prospectus zijn wettelijke eisen gesteld. De AFM treft voorbereidingen voor de nieuwe prospectusverordening (EU) 2017/1129. Die wordt per 21 juli 2019 van toepassing. Met de nieuwe verordening wijzigen onder meer de vormvereisten van de samenvatting en riscofactoren van het prospectus. Ook komen er wijzigingen in de verwijzingstabellen en de goedkeuringsprocedure. 

Vragen?

Informatie over de nieuwe prospectusverordening en wijzigingen in de goedkeuringsprocedure staat binnenkort op deze website. Heeft u vragen of zorgen over de prospectusverordening? Stuur dan een e-mail naar prospectusregulation@afm.nl.

Let op: prospectusregels bij een no-deal brexit

Een brexit zonder afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU? Dat heeft gevolgen voor de toepassing van de huidige prospectusrichtlijn. ESMA geeft daarom richting aan de toepassing van bepaalde wetsartikelen bij een no-deal brexit. Dat doen zij in #103 en #104 van hun Questions and Answers.