Terug

Prospectustoezicht Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Partijen die effecten zoals aandelen of obligaties aanbieden zijn verplicht een prospectus te publiceren dat is goedgekeurd door de AFM. De verplichting geldt ook als effecten worden genoteerd aan een gereglementeerde markt, zoals bijvoorbeeld Euronext Amsterdam.

Nieuwe regels per 21 juli 2019

Vanaf 21 juli 2019 gelden er nieuwe regels. De (nieuwe) Prospectusverordening (EU) 2017/1129 vervangt dan de Prospectusrichtlijn 2003/71/EG. U kunt vanaf 1 mei 2019 goedkeuring van een prospectus aanvragen op basis van de nieuwe prospectusregels. Bekijk hiervoor ook ons overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 21 juli 2019.

Lees alles over de nieuwe regels.