Terug

Informatie over het AFM-toezicht op Caribisch Nederland Voor Caribisch Nederland

De AFM houdt gedragstoezicht op financiële markten, wat inhoudt dat de AFM erop let of bedrijven en personen op de financiële markten zich aan de wetten en regels houden. De financiële producten waar de AFM toezicht op houdt zijn sparen, beleggen, verzekeren, lenen en vermogensbeheer.

Toezicht AFM en DNB

De afkorting AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële markten. De AFM werkt samen met DNB; hierbij let de AFM op het gedrag van financiële ondernemingen en DNB controleert of de financiële ondernemingen kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Daarnaast houdt DNB toezicht op de integriteit van banken en verzekeraars. De AFM houdt toezicht op de integriteit van adviseurs en bemiddelaars. De AFM is onafhankelijk.

Sommige ondernemingen, zoals banken en verzekeraars, vallen zowel onder het toezicht van de AFM als onder dat van DNB, sommige ondernemingen slechts onder één van de toezichthouders. Zo vallen adviseurs en bemiddelaars alleen onder toezicht van de AFM en trustkantoren alleen onder toezicht van DNB.

Toezichtkosten

Toezicht houden kost geld. DNB en AFM worden deels betaald door de ondernemingen die onder toezicht staan. Dit betekent dat vergunninghouders jaarlijks een heffing aan de AFM moeten betalen. Ook moet worden betaald voor vergunningaanvragen of personentoetsingen.

Zorgplicht naar consumenten

Van ondernemingen en aanbieders van financiële producten wordt geëist dat zij verstand hebben van zaken, betrouwbaar en eerlijk zijn. Ze hebben ook een zorgplicht. Dat betekent dat ze moeten handelen in het belang van hun klanten. Ze moeten dus aan de klant alle informatie geven zodat de klant een goede keuze kan maken. De informatie moet juist, duidelijk, begrijpelijk en niet-misleidend zijn.

Informatieverstrekking

Het toezicht op informatieverstrekking is één van de onderdelen van het gedragstoezicht van de AFM. Met informatieverstrekking wordt alle informatie bedoeld die door financiële ondernemingen aan de consument wordt verstrekt. Dit kunnen brochures en offertes zijn, maar ook reclame-uitingen en bijvoorbeeld informatie op websites.

In hoofdstuk 5 van de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en in hoofdstuk 7 van het Besluit financiële markten BES (Bfm BES) zijn regels opgenomen betreffende informatieverstrekking. Deze regelgeving ziet zowel op verplichte als onverplichte informatie. Ook stelt de regelgeving eisen aan zowel de precontractuele informatie als de (verplicht te verstrekken) informatie gedurende de looptijd.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland