Terug

Seminars over het toezicht Voor Caribisch Nederland

In maart 2010 en in februari 2012 heeft de AFM bijdragen geleverd aan seminars over de nieuwe regelgeving in Caribisch Nederland. Onderstaand vindt u een korte omschrijving en de presentaties van de seminars.

Kredietverlening (april 2015)

Tijdens een seminar over onder meer kredietverlening in april 2015 hebben vertegenwoordigers van de AFM een presentatie gegeven aan consumenten van Maduro Curiel’s Bank (Bonaire) N.V. Zij hebben voorlichting gegeven over gedragstoezicht en verteld hoe en waarom de AFM toezicht houdt en waar consumenten op moeten letten bij het afsluiten van een lening.

Nieuwe wetgeving (februari 2012)

In de week van 6 februari 2012 hebben het Nederlandse ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de AFM voorlichting geven over de nieuwe wetgeving die per 1 juli 2012 van kracht wordt voor de financiële markten in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De voorlichting was bedoeld voor de op de eilanden werkzame financiële ondernemingen, en bestemd voor bestuurders en functionarissen die in hun werk met die wetgeving te maken hebben. De AFM heeft hierbij presentaties gehouden over het gedragstoezicht.

Nieuw toezicht (maart 2010)

Op 29 en 30 maart 2010 vond een seminar plaats over het nieuwe toezicht op de financiële markten in de Nederlandse Antillen. Dit seminar werd door het Nederlandse Ministerie van Financiën georganiseerd, in samenwerking met de Bank van de Nederlandse Antillen.

Op de eerste dag lieten vooraanstaande sprekers, die actief zijn in (het toezicht op) de financiële sector, hun licht schijnen op de toekomst van het toezicht op de financiële markten in de Nederlandse Cariben. Het informatieseminar op de tweede dag had tot doel marktpartijen die actief zijn in de BES, of daar in de toekomst actief willen worden, te informeren over de toekomstige toezichtwetgeving.

Presentaties dag 1

Presentaties dag 2

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland

Toezicht AFM

Register

Nieuws